Udostępnij...

440

Nasze sklepy zoologiczne chcą wyjść Państwu naprzeciw i umożliwić rozwiązanie problemu z zakupem prezentów dla Waszych najbliższych.

Od dnia 11 grudnia 2017 r. w naszych sklepach zoologicznych w Legionowie oraz Nowym Dworze Mazowieckim możecie Państwo nabyć BONY PODARUNKOWE, które po wykupieniu na daną sumę możecie podarować go po choinkę jako dobry prezent. Za BON PODARUNKOWY obdarowana osoba zakupi w naszych sklepach oferowany asortyment, czy to akcesoria dla zwierząt, ryby akwariowe, zestawy akwarystyczne i wiele, wiele innych.

Ponadto informujemy, że BONY PODARUNKOWE w naszych sklepach, będą dostępne przez cały czas. Pozwoli to Państwu na rozwiązanie problem nietrafionego prezentu na święta, urodziny lub inne okoliczności, a otrzymany bon wywoła uśmiech na twarzy miłośnika zwierząt, akwarysty, terrarysty…

Regulamin Bonów Podarunkowych

I. Warunki ogólne.
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Dariusz Kłusek “Darmet” (NIP:5241156350, REGON: 011904428), prowadzący sklepy zoologiczne ZooNemo.
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
4. Wzór bonu opublikowane są na stronie internetowej www.zoonemo.pl
5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepach stacjonarnych Wydawcy.
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 2 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu      podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
10.Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany na życzenie klienta dokument KP lub stan salda. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepach Wydawcy.
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można    skorzystać     z niego tylko jeden raz.
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie stacjonarnym Wydawcy (gotówką lub kartą płatniczą).
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do      otrzymania bonu zastępczego.
6. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Reklamacje i zwroty
1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną.

IV. Postanowienia końcowe
1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Towar dowozimy bezpłatnie! ZOBACZ

To może Ci się spodobać


Udostępnij...
BLOG